Tjenester

TILTAKSKLASSE  1 OG 2: RÅBYGG I BETONGKONSTRUKSJONER.

Prosjektering av prefabrikkerte betongkonstruksjoner som sandwich veggelementer, balkonger, plater, trapper, repos, søyler, konsoll og bjelker.

Tegning av elementplaner, oppriss av vegger, fasader, snitt, detaljer som underlag for videre arbeid med uttegning til produksjon for utsendelse pdf. format til fabrikk. Primært levering i pdf. og noen ganger ifc. (papirløs levering i fremtiden med fleksibelt hologram)

Stedstøpte konstruksjoner, kan også prosjektere noe stål- og trekonstruksjoner. Tegninger av stedstøpte konstruksjoner er tradisjonelle dekkeplaner, detaljer og snitt

Tegneprogram

  • Primært Draftsight med dwg
  • Pågående overgang til bruk av Tekla konstruksjontegning 

Beregningsprogram

  • Fokus Software AS med Ove Sletten, programmer for beregning av betongkonstruksjoner inkl. lastberegninger for snø og vind
  • Runet Norway AS med software BETONexpress EC2 for betongkonstruksjoner og gravitasjonsmur.
  • Runet Norway AS med software FRAME2Dexpress, program for statisk og dynamisk analyse av 2-dimensjonale rammestrukturer
  • pågående implementering av Profinova AS med programmer utviklet av Nils Magnar Helle. I første omgang gravitasjonsmur / tørrmurer med beregningsmetoder hentet av vegvesenets publikasjoner her håndbok V220

Forekommer ekstern innleid bistand/tjeneste hvis behov for andre program og kompetanse til analyse/beregninger i tiltakene.