INGENIØRTJENESTE FOR RÅBYGG I BETONGELEMENT OG STEDSTØPTE BETONGKONSTRUKSJONER

  • råbygg for industri, landbruk, lager,  kontor og enebolig
  • mulighet for model sharing i tegneprogram Tekla for samarbeid i prosjekter

NB! etter mange år med prosjektering er det nå pga. antatt fordel for markedsføring, oppstartet arbeid med søknad om sentral godkjenning for konstruksjonssikkerhet