Tjenester

TILTAKSKLASSE  1 OG 2: RÅBYGG I BETONGKONSTRUKSJONER.

Prosjektering av prefabrikkerte betongkonstruksjoner som sandwich veggelementer, balkonger, plater, trapper, repos, søyler, konsoll og bjelker.

Tegning av elementplaner, oppriss av vegger, fasader, snitt, detaljer som underlag for videre arbeid med tegning av produksjonstegninger for utsendelse til fabrikk. Levering i pdf. og noen ganger ifc.

Stedstøpte konstruksjoner, stål- og trekonstruksjoner. Tegninger av stedstøpte konstruksjoner er dekkeplaner, detaljer og snitt

 

Tegneprogram

  • Primært Draftsight og Solid Works
  • Pågående overgang til bruk av Tekla konstruksjontegning 

Beregningsprogram

  • Fokus Software AS med Ove Sletten, programmer for beregning av betongkonstruksjoner inkl. lastberegninger for snø og vind

Forekommer ekstern innleid bistand/tjeneste hvis behov for andre program og kompetanse til analyse/beregninger i tiltaket.