Prosjekter

Prosjekt for Finnøy Betong AS publisert i bygg.no

http://www.bygg.no/article/94052

Kontor -og industribygg på Husøy i Karmøy kommune

 

Forretning i Spannavegen

Coop Extra Frakkajerd, frakkagjerdvegen 121, Førresfjorden

Betongelement for butikk, kontor og lager. Ekstern RiB for fundamentering, søyler og hulldekker

Prosjektering tiltaksklasse 2 og ansvarlig søker for tiltaket av gravitasjonsmur / støttemur, tørrmur av naturstein i Egersund. Uavhengig kontroll av Multiconsult avd. Egersund – oppdragsgiver NESVIK AS

Gravitasjonsmur ferdig lødd og sikring under arbeid