INGENIØRTJENESTE FOR RÅBYGG I BETONG, STÅL -OG TREKONSTRUKSJONER

  • råbygg for industri, landbruk, lager,  kontor og enebolig
  • mulighet for model sharing i Tekla i samarbeid med prosjekter